.

Na našej stránke prebieha rekonštrukcia. Navštívte nás v blízkej budúcnosti.

Our site is under construction. Please come back in near future.

.

.

ADRESA SÍDLA :

IBOK, a.s., Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovensk?republika

Address :
.
TELEFÓN : (02) 49 212 412
Phone :
.
FAX : (02) 49 212 409
Fax :
.
E-MAIL: ibok@ibok.sk
Email :